top of page

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn - udvidet kursus: Dette udvidede kursus sætter fokus på både førstehjælp til børn i alderen 0 - 15 år samt forebyggelse af ulykker. Du får desuden indblik i og viden om førstehjælps ved børnesygdomme, der kræver akut handling. På kurset gennemgås:

 

  • Førstehjælpens hovedpunkter

  • Vurdering af bevidsthedstilstand

  • ABC-metoden

  • Stabilt sideleje

  • Genoplivning med hjertestarter (AED)

  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning

  • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde,

  • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

  • Det hele øves gennem virkelighedsnære cases

Pris: 7500 kr. inkl. moms. (Max. 16 deltagere)

Varighed: 6,5 time

Sted: Hos jer

Bevis: Der udstedes førstehjælpsbeviser i forbindelse med kurset. 

bottom of page