Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn - udvidet kursus: Dette udvidede kursus sætter fokus på både førstehjælp til børn i alderen 0 - 15 år samt forebyggelse af ulykker. Du får desuden indblik i og viden om førstehjælps ved børnesygdomme, der kræver akut handling. På kurset gennemgås:

 

 • Førstehjælpens hovedpunkter

 • Vurdering af bevidsthedstilstand

 • ABC-metoden

 • Stabilt sideleje

 • Genoplivning med hjertestarter (AED)

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning

 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde,

 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

 • Det hele øves gennem virkelighedsnære cases

Pris: 7500 kr. inkl. moms. (Max. 16 deltagere)

Varighed: 6,5 time

Sted: Hos jer

Bevis: Der udstedes førstehjælpsbeviser i forbindelse med kurset. 

Kurser

- Babyførstehjælp og førstehjælp til børn

- Virksomhedskurser

- Kurser til institutioner

- Kurser til private og foreninger

Træffes bedst

Hverdage mellem kl. 9 - 16. Men læg en besked eller send en mail, så ringer vi dig op.

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram
 • LinkedIn Social Ikon

Kontakt

Tim Linde Nielsen

Tlf.: 26130289

 

Mail: foerstehjaelpdk@gmail.com

Cvr nr.: 40469982

© 2020 Førstehjælp DK