top of page

Private og foreninger

Private og foreninger: Til private og foreninger tilbydes flere forskellige kurser med fokus på førstehjælp og genoplivning.

Et kursus består altid af vores grundpakke, og herudover har du mulighed for at tilkøbe yderligere undervisning som tilvalgskurser. Hvis tilvalgskurserne ikke stemmer overnes med dine krav, laver vi et special kursusforløb til din forening eller privatbrug.
 

Priser: inkl. moms.

Grundpakke: 5625 kr. Varighed: 4 timer.


Grundpakken + et tilvalgskursus: 6875 kr. Varighed: 5,5 timer.

Grundpakken + to tilvalgskurser: 8000 kr. Varighed: 7 timer. 

 

Repetitionskursus 4000 kr. Varighed: 3 timer  
 

Tilvalgskursus 1350 kr. pr. tilvalg.

Grundpakken består altid af:
 

 • Vurdering af bevidsthedstilstand

 • Genoplivning

 • Brug af hjertestarter (AED)

 • Stabilt sideleje

 • Symptomer på blodprop i hjertet eller i hjernen

 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person

 • Det hele øves gennem virkelighedsnære cases

   

TILVALGSKURSER
I kan få ekstra læring, når I tilkøber tilvalgskurser, som beskrevet herunder:
 

 • Førstehjælp ved blødninger: Førstehjælp til store og små blødninger, forebyggelse af chock, lær at skelne imellem livstruende blødninger og ikke livstruende blødninger samt lær blødningskontrol med diverse forbindinger.

 

 • Førstehjælp ved skader på kroppen: Knoglebrud, forstuvninger, hoftebrud, hjernerystelse, åbent og lukket kraniebrud, blødning mellem hjernehinderne. Dette tilvalgskursus anbefales typisk til sportsforeninger.

 

 • Førstehjælp ved sygdom: Blodprop/blødning i hjernen, sukkersyge, krampe/epilepsi/feberkrampe, astma, kronisk bronkitis, KOL, falsk strubehoste. Herudover alvorlig allergisk reaktion, blodprop i hjertet/hjertekrampe, sygdomme med akutte smerter i maveregionen, lettere besvimelse og dehydrering.

 

 • Førstehjælp kemiske påvirkninger: Ætsninger og forgiftninger.

 

 • Førstehjælp ved temperaturerpåvirkninger: Nedkøling af kroppen, forbrændinger, forfrysninger, forbrændinger og hedeslag.

 

 • Førstehjælp ved små skader: Tandskader, næseblod, mindre sårskader, hudafskrabninger, småskader forårsaget af dyr og planter.
   

Tilvalgskurserne vil blive registret på førstehjælpsbeviset som en ekstra kompetence.
 

Sted:  Som udgangspunkt afholdes kurset hos jer..


Bevis: Der udstedes førstehjælpsbevis i forbindelse med kurset.

bottom of page