top of page

Institutioner - voksne med ansvar for børn

Institutioner, dagplejere osv. - voksne med ansvar for børn:  Dette kursus er målrettet voksne, der arbejder professionelt med børn. Det kan være i vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller andre tilbud. I forbindelse med kurset gennemgås: 
 

 • Førstehjælpens hovedpunkter

 • Vurdering af bevidsthedstilstand

 • ABC-metoden

 • Stabilt sideleje (større børn)

 • Genoplivning af børn med hjertestarter (AED)

 • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning

 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde

 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil

 • Det hele øves gennem virkelighedsnære cases
   


Pris: 8000 kr. inkl. moms.

Varighed: 7 timer

Sted: Hos jer

Bevis: I forbindelse med kurset udstedes der førstehjælpsbeviser.

 

bottom of page